Workshops

Workshop ‘Op verhaal komen’

Vraag: “Wij hebben intervisiemiddagen voor bestuurders, directeuren en schoolleiders in het basis- en voortgezet onderwijs. Zij willen op een inspirerende manier reflecteren op hun eigen rol in het onderwijs. Kunnen jullie een workshop verzorgen? Met deze vraag benaderde BMC Onderwijs Heldenbureau.

Resultaat:

In de workshop ‘op verhalen komen’ gaan deelnemers aan de hand van voorbeeld verhalen en hun eigen verhaal reflecteren op hun rol en wat er in hun organisatie gebeurt. Wat hebben we tot nu toe gedaan? Wat was mijn rol? Doen we het goed of doen we het goede? Zijn de verwachtingen die wij als school van onze rol hebben gelijk aan die van leerlingen en ouders? Antwoorden op deze vragen vinden zij met verhalen die voor hun voeten liggen. Ze vinden ze in hun scho(o)l(en).

Klik hier voor meer informatie.

Workshop ‘Verhalen in de klas’

Vraag: Veel verschillende scholen in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs, mbo en hbo klopten bij Heldenbureau aan. De vraag. Kunnen jullie ons als leerkracht meenemen in de wereld van verhalen in de klas. Hoe kunnen wij bijvoorbeeld verhalen inzetten om lesstof tastbaar te maken, maatschappelijke thema’s bespreekbaar te maken en leerlingen tot actie aan te zetten?

Resultaat: Een praktische en interactieve workshop waarin we deelnemers handvatten geven om zelf met verhalen in hun lessen te werken. We gaan aan de slag met de volgende vragen:

  • Waarom zou je met verhalen werken in de klas?
  • Wat is een verhaal?
  • Waar kun je verhalen voor gebruiken in je les?
  • Welk verhaal gebruik je en hoe pas je het toe?
  • Wat vraagt vertellen van een verhaal van jou?

Het leuke van de workshop ‘Verhalen in de klas’ is dat we vooral met elkaar aan de slag gaan. We stemmen de workshop af op vragen en behoefte van de deelnemers. Deze worden voor de workshop opgehaald door het Heldenbureau. Na de workshop loopt men de deur uit met inspiratie en concrete handvatten om nog meer verhalen in school en je eigen werk te gebruiken!

Klik hier voor meer informatie.

Workshop ‘Held op papier!’

Vraag: Heldenbureau krijgt regelmatig vragen van professionals in de zorg en het onderwijs om ondersteuning bij het schrijven van verhalen en columns. Dit om bijvoorbeeld verhalen van leerlingen in een blog te delen of een boek te schrijven over ervaringen in en met de zorg.

Resultaat: In de workshop ‘Held op papier!’ gaan we aan de slag met de volgende vragen:

  • Wat is een verhaal precies?
  • Welk verhaal kies je en waarom?
  • Hoe schrijf je een verhaal ?
  • Wat vraagt schrijven van jou?

Deze workshop wordt op maat gemaakt en bestaat uit veel praktische oefeningen. Deelnemers gaan aan de slag met hun eigen verhaal en krijgen direct adviezen, tips en feedback. Vragen, behoeften en verhalen van deelnemers bepalen de inhoud van deze workshop. Eén ding is zeker….na de workshop lopen deelnemers de deur uit met inspiratie en praktische handvatten om helden op papier te zetten!

Klik hier voor meer informatie.

Workshop ‘Werken met verhalende casussen’

Vraag: In ons werk hebben we elke dag te maken met situaties waarin wensen van bewoners, verwachtingen van familie, onze professionele verantwoordelijkheid, persoonlijke grenzen en beschikbare tijd elkaar ontmoeten. Soms liggen deze wensen, verwachtingen en mogelijkheden uit elkaar.

Voorbeeld: De wens van de bewoner om alleen buiten te wandelen ligt bijvoorbeeld niet op één lijn met de verwachting van de familie en jullie professionele verantwoordelijkheid voor de bewoner. Soms denk je als collega’s onderling ook anders over de mogelijkheden.

“Op welke manier kunnen wij veilig oefenen om dergelijke situaties gestructureerd en constructief met elkaar te bespreken?” Met deze vraag kwam een zorgorganisatie bij Heldenbureau.

Resultaat: In de workshop ‘Werken met verhalende casussen’ leer je aan de hand van verhalende casussen om te gaan met situaties waarin wensen, verwachtingen en grenzen van iedereen uit elkaar lijken te liggen. Of je nu bewoner, familie, collega of  leidinggevende bent; je kijkt allemaal door een andere bril naar situaties. Hoe ga je om met die verschillen? Op welke manier zorg je dat jullie visie uitgangspunt blijft? Hoe hou je rekening met de wens van de bewoner in relatie tot jullie beschikbare tijd? Hoe bespreek je een verschil van mening tussen jou en je collega?  Dit komt allemaal aan bod in deze praktische, interactieve en

De verhalende casussen in de workshop maken theorie en kennis concreet. Je ervaart wat het betekent om als bewoner door het leven te gaan, als familie afhankelijk te zijn van de informatie van professionals of als zorgmedewerker te moeten overleggen met een arts of psycholoog. De verhalende casussen lokken je uit om een reactie te geven, na te denken over je eigen twijfels en voorkeuren en om creatieve oplossingen te verzinnen.

Klik hier voor meer informatie.

×