Kort verhaal

Welke docent heeft jouw leven veranderd?

Iedereen heeft wel een docent die zijn of haar leven heeft veranderd. Toch? Herinner jij je deze docent nog?
Vaak zijn dit docenten die prachtige verhalen konden vertellen. Het ingezonden korte verhaal (auteur bij Heldenbureau bekend) ‘Voorlezen’ is hier een bewijs van. Veel leesplezier!

Voorlezen

Thea en ik gingen op een warme zomeravond in Olst een ijsje halen. Bij de ijsboer stond een Indische jongen achter de toonbank, onbekend voor mij.
Hij smeerde 2 ijsjes voor ons. Vanille en aardbei.
Ik vroeg of het druk was, terwijl ik het antwoord al wist.
‘Ja, erg.’

Toen keek hij mij indringend aan en vroeg: ‘Kan het zijn dat ik u ken? Hoe is uw naam?’
Ik zei een beetje nors: ‘Onwaarschijnlijk dat je mij kent. Ik heet van Oosten.’
Hij straalde van oor tot oor. Vragend keek ik hem aan.

‘Kees van Oosten?’
‘Ja…, maar hoe…?’ mompelde ik.
‘Leest u wel eens voor?’ vroeg hij.
‘Ja…?’ Mijn verbazing groeide.
‘Hebt u als leraar gewerkt en las u veel voor?’
‘Ja, al meer dan 15 jaar.’ 
‘Ja!’, zei hij blij. ‘Ik wist het wel.’

‘U hebt mij ook voorgelezen. Tien jaar geleden in groep 5 op de Oranjeschool in Wezep.’
‘U kon prachtig voorlezen.’

Helemaal overrompeld nam ik de twee ijsjes in ontvangst, betaalde hem en we gingen op een bankje zitten. Toen ik het ijsje op had liep ik terug en vroeg naar zijn naam.

‘Arjun, meneer.’ 

Een week later werd ik door een andere jongen geholpen. Ook een Indisch uiterlijk, maar wat ouder. Hij bleek Arjun’s oudere broer te zijn, wij kenden elkaar niet. Arjun zag ons, kwam aangelopen en zei tegen zijn broer: ‘Dit is meneer van Oosten. Die kan héél mooi voorlezen!’

 

Top