Verhalenvangers

Een interventie waar het Heldenbureau veel gebruik van maakt zijn Verhalenvangers. Dit kunnen studenten en docenten zijn die verhalen vangen uit het dagelijks leven als student en docent. Als ‘critical friend’ gaan zij op pad en tekenen verhalen op papier of via video. Zij krijgen begeleiding van het Heldenbureau.

Ook kunnen verhalentafels worden georganiseerd waarbij studenten, docenten en ouders, onder begeleiding van het heldenbureau, elkaar verhalen vertellen.

Verhalenvangers verzamelen verhalen door te luisteren, te kijken, zelf te vertellen, te ontdekken en te doen. De verhalenvangers zijn docenten die zorgen samen met het heldenbureau ervoor dat de (kleine) verhalen, die typerend zijn voor de kracht van verhalen in het onderwijs worden:

  • opgespoord en gehoord;
  • vastgelegd (b.v. op schrift of video);
  • verbonden met elkaar;
  • gedeeld en ontsloten voor de collega’s binnen de betreffende school.

Leidend voor de Verhalenvangers zijn vragen als:

  • Welke verhalen zitten er achter de behoeften van docenten?;
  • Welke overeenkomsten zitten er in de verhalen?;
  • Wat zijn terugkerende thema’s in de verhalen?;
  • Welke betekenis geven docenten aan hun verhalen?

Uit onverwachte hoeken zullen bijzondere verhalen, anekdotes en belevenissen naar boven komen. Het heldenbureau ondersteunt verhalenvangers d.m.v. training, advies en coaching hun rol op te pakken en te komen tot collectie van verhalen die gedeeld, verteld en gehoord mogen worden.

De Verhalenvangers hebben een verbindende functie tussen de docenten binnen een school en ook met de rest van organisatie. Onder verantwoordelijkheid van het heldenbureau halen zij ook de verhalen op over de effecten van de Storytelling, wat er anders kan, wat goed gaat en welke verhalen gedeeld moeten worden met

Het Heldenbureau haalt ook uit de verzamelde verhalen de belangrijkste thema’s die terugkomen en gebruikt worden voor een verdere aanpak. Thema’s kunnen bijvoorbeeld zijn; angst om fouten te maken, veiligheid op de school en vertrouwen in eigen kunnen.